I. Warunki ogólne
1.
Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.StickersHub.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Sklep www.StickersHub.pl jest prowadzony przez firmę:
Studio Enter, ul. Chocianowska 20D, 59-300 Lubin.
3. Adres do korespondencji:
Adres email: sklep@stickershub.pl
Facebook: StickersHub.pl
4. Zakup w sklepie internetowym StickersHub.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień
1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk “Przejdz do kasy”.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu celem późniejszego kontaktu (jeśli wiadomości od sklepu StickersHub.pl nie ma w skrzynce odbiorczej należy sprawdzić w zakładce spam).
3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
4. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto.
Zamówienia zrealizowane są w możliwie najkrótszym czasie, maksymalny czas realizacji zamówienia – przekazania towaru do wysyłki to 3 dni robocze od momentu zaksięgowania płatności za usługę.
Brak wpłaty w umownym terminie skutkował będzie zerwaniem umowy kupna-sprzedaży. Na wpłatę oczekujemy do 7 dni od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
W razie jakichkolwiek problemów przy składaniu zamówienia zapraszamy do kontaktu :
Adres email: sklep@stickershub.pl
Facebook: StickersHub.pl
5.Wysyłka i odbiór zamówień
Wysyłka zamówień realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera DPD.
Wysyłka paczki następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu.
Odbiór osobisty zamówienia możliwy jest po ustaleniu terminu odbioru i wpłacie na konto samej kwoty za produkt.
Możliwość wysyłki paczki za granicę (cennik według Poczty Polskiej).
6. Zwroty, gwarancja, dodatkowe informacje
W razie wady w zakupionych produktach prosimy o kontakt, wszystkie produkty dostępne w naszym sklepie posiadają gwarancje. W wypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klient podejmuje decyzje o wymianie towaru na nowy lub zwrocie gotówki.
Klient, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny od momentu odebrania przesyłki. Zwrotu towaru należy dokonać niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Zwracany towar prosimy odesłać razem z wypełnionym oświadczeniem o rezygnacji z zakupu, w którym uwzględnione będą dane do przelewu, oraz numer konta klienta. Sklep gwarantuje zwrot kwoty, w ciągu 7 dni roboczych, od momentu otrzymania zwrotu, przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.Zwrot takiego towaru odbywa się na koszt klienta. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania.
Zgodnie z w/w ustawą (Art.10.3.) zwrotowi nie podlega towar wykonany na zamówienie wg właściwości podanych przez klienta. Za takie produkty uznaje się produkty spersonalizowane, czyli wszystkie produkty nie nadające się do ponownej odsprzedaży, ponieważ są ściśle związane z osobą kupującego.
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne lub produkt jest niezgodny z umową, powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z firmą. Zgłoszenie reklamacji telefonicznie lub mailowo, uruchamia procedurę reklamacyjną. Jeśli zostanie podjęta decyzja o odesłaniu wadliwego towaru, należy go odesłać Pocztą Polską na adres Studio Enter 59-300 Lubin ul. Chocianowska 20D. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, lub sklep dokona zwrotu pieniędzy.
Proszę pamiętać, że w zależności od ustawień lub kalibracji monitora kolory mogą różnić się od tych rzeczywistych.
W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
Sprzedawca firma Studio Enter informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
Jeśli masz wątpliwości jak nakleić naklejkę na dole strony znajduje się krótka instrukcja .
7. Ochrona danych osobowych
Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym StickersHub.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U., Nr 133, poz. 883 ze zm.). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.